Wiippu

Wiipun huumoria: "Ei mulle annettu ku kolme jalkaa".