CSI Mäntsälän Grissom tutkailee todistusaineistoa.